Your browser does not support JavaScript!

DApps của ứng dụng ví Trust

Chợ DApp là một cách tuyệt vời để chia sẻ ứng dụng của bạn với hàng triệu người dùng ứng dụng ví Trust. Nếu bạn muốn DApp của mình được xem xét để niêm yết trên chợ ứng dụng, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

1

Đọc hướng dẫn về liệt kê DApps

Sau khi bạn xác nhận ứng dụng của bạn đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu theo hướng dẫn liệt kê , các nội dung cần thiết đã được bạn gửi và hợp nhất vào danh sách các tài sản được Trust hỗ trợ.

2

Thêm chi tiết về DApp của bạn

Sử dụng biểu mẫu dưới đây để hoàn thành yêu cầu liệt kê DApps của bạn.

3

Hãy chờ xác nhận

Lưu ý rằng việc sử dụng biểu mẫu này không đảm bảo rằng DApps của bạn sẽ được liệt kê

Tải ứng dụng Ví Trust ngay bây giờ!

Ví tiền mã hoá tin cậy và an toàn nhất