Your browser does not support JavaScript!

Tezos (XTZ) Ví

Tải về Ví Trust với Tezos (XTZ) Ứng dụng dành cho thiết bị di động hoạt động với một số mã thông báo tiền điện tử và ví blockchain. Với Ví Trust , bạn có quyền kiểm soát tiền của mình. Nhận, gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử của bạn trong giao diện di động.

Tezos là gì và làm cách nào để tôi có được Ví Tezos?

Tezos là một nền tảng mới cho các hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung. Các bên liên quan bỏ phiếu về sửa đổi giao thức, bao gồm sửa đổi quy trình bỏ phiếu, để đạt được sự đồng thuận xã hội về các đề xuất. Tezos hỗ trợ các hợp đồng thông minh và cung cấp một nền tảng để xây dựng các ứng dụng phi tập trung. Bạn có thể sử dụng ứng dụng ví tiền điện tử của chúng tôi để sử dụng làm ví Tezos của bạn vì nó hỗ trợ hầu hết các đồng tiền lớn và ví Tezos hiện có sẵn với bản cập nhật mới nhất!

Nó hoạt động như thế nào?

Giao thức Tezos cung cấp một quy trình chính thức thông qua đó các bên liên quan có thể điều chỉnh hiệu quả giao thức và thực hiện các đổi mới trong tương lai. Proof-of-Stake (PoS) là cơ chế mà những người tham gia khác nhau trong Tezos đạt được sự đồng thuận về trạng thái của blockchain. Không giống như các giao thức PoS khác, bất kỳ bên liên quan nào cũng có thể tham gia vào quá trình đồng thuận ở Tezos và được chính giao thức đó khen thưởng vì đã góp phần bảo mật và ổn định mạng.

Mục đích giải quyết của nó là gì?

Blockchain của Tezos được thiết kế để tạo điều kiện xác minh chính thức, giúp bảo mật các hợp đồng thông minh và tránh mã lỗi. Tezos có thể tự nâng cấp mà không cần phải phân tách ("fork") mạng thành hai chuỗi khối khác nhau và phá vỡ các hiệu ứng mạng đã được hình thành theo thời gian.

Các tính năng của Tezos ?

Hợp đồng thông minh & Xác minh chính thức Proof-of-Stake Tự sửa đổi: Tezos có thể tự nâng cấp mà không cần phải chia ("fork") mạng thành hai blockchain khác nhau.

Tải ứng dụng Ví Trust ngay bây giờ!

Ví tiền mã hoá tin cậy và an toàn nhất