Your browser does not support JavaScript!

Polkadot (DOT) Ví

Tải về Ví Trust với Polkadot (DOT) Ứng dụng dành cho thiết bị di động hoạt động với một số mã thông báo tiền điện tử và ví blockchain. Với Ví Trust , bạn có quyền kiểm soát tiền của mình. Nhận, gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử của bạn trong giao diện di động.

Tải ứng dụng Ví Trust ngay bây giờ!

Ví tiền mã hoá tin cậy và an toàn nhất